En underlig fisk!

Mange af os kender laksefisken ”snæbel” – fisken med den sjove næse. Snæblen er en truet art, som stort set kun findes i Vidåsystemet. Det store snæbelprojekt, er et forsøg på at genskabe tidligere tilstande af vandmiljøet til gavn for denne art.

Vidåsystemet huser imidlertid også en anden fiskeart – en yderst sjælden fisk – Ja, Danmarks mest sjældne fisk! Dyndsmerlingen (Misgurnus fossilis), der er karakteriseret ved at have 10 skægtråde omkring munden. Den er normalt 20-25 cm lang, men kan blive helt op til 50 cm. I 1972 anså man arten som uddød i Danmark, men til stor glæde og overraskelse er dyndsmerlingen inden for de sidste år blevet genopdaget. Dyndsmerlingen er nu oplistet som akut truet – en kategori, som anvendes for arter, der er i overordentlig stor risiko for at uddø i vild tilstand i meget nær fremtid. Det eneste sted hvor den med sikkerhed findes er i Sølsted Mose. Sandsynligheden for at finde den i Magisterkogen mellem Aventoft og Rudbøl er lille – men den er der.

Det store og netop afsluttede restaureringsprojekt af Sølsted Mose blev først og fremmest sat i gang for at genskabe den oprindelige højmose, men også for at give dyndsmerlingen bedre livsvilkår. Tiden vil vise om det er lykkedes – jeg tror det. I øvrigt er Sølsted Mose et skønt sted at gå en tur i lige nu. De fine græsser og birketræerne står med de fineste farver, og der er gode chancer for at se traner og spor af kronvildt.

Dyndsmerlingen har mange navne; – Undertiden bruges navnet vejrfisk efter det engelske Weatherfish, da den ved pludselig barometerfald begynder at blive urolig. På tysk hedder den Schlampeitzger, idet den lever i vandområder med dyb slam. På sønderjysk hedder den Pif-ål, fordi den kan fløjte med røven!

Dyndsmerlingen lever i et meget iltfattigt vandmiljø, gerne i vandløb eller kanaler med blød bund og rig på vandplanter, men den trives også på oversvømmede marker. Et fint eksempel er det lille delprojekt i det nordvestligste hjørne af Sølsted Mose. Ved udtørring af dens habitat (levested), kan dyndsmerlingen grave sig ned i mudderet, hvor den kan overleve i op til et år. Grunden til at dyndsmerlingen er i stand til at (over)leve i iltfattigt vand er, at den er udstyret med den fantastiske egenskab, at den kan indtage ilt fra atmosfæren. Jævnligt går den op til overfladen og sluger luft. Luften går igennem tarmsystemet, og den overskydende luft slippes ud gennem gattet op over vandoverfladen. D.v.s. at dyndsmerlingen faktisk prutter; – deraf det sønderjyske navn Pif-ål.

Sidste efterår blev der lavet forsøgsfiskeri i Sølsted Mose, for at undersøge dyndsmerlingens status efter restaureringsprojektet. Vi fangede tre eksemplarer, så dyndsmerlingen findes endnu i Danmark. Vi vil følge dyndsmerlingen fremover, og håber at bestanden vil øges og forblive stabil. Under alle omstændigheder er der blevet skabt bedre livsbetingelser for Danmarks mest sjældne fisk i Sølsted Mose.

Jeg ønsker alle et dejligt efterår, med mange gode naturoplevelser.


Hans Tonnesen, naturvejleder
medlem af bestyrelsen for DN’s Tønder afd.