Skønhederne og udyrene

Parringsbrøl i januarnatten.

Lystne ræve skriger i skovene i januar og februar, hvor hunrævene nu udsender så kraftige lokkedufte til hanrævene, at duften af ræv bliver endnu tydeligere for os mennesker end normalt. Jo tættere på midnat, jo større chancer for at høre rævenes parringsskrig, bjæf og snerren.

Også ulvene har parringstid fra januar til marts. Ulve hyler for at markere territorium og for at kalde til samling, og de hyler også uden for parringstiden. Ulvehyl kan høres i og omkring Lindet Skov ved Arrild så godt som hver aften fra kl. ca. 17 og frem. Det kan fåreavler Åse Svendsen i Gånsager bekræfte. Her er der netop konstateret ulve-DNA fra et lam fundet dødt den 28.september 2015; - endnu en dokumenteret tilstedeværelse af ulv efter en lang række positive resultater i løbet af de senere år. Efter at Åse fik vogterhunde, er der dog kun sket ulveforårsagede drab i indhegninger uden vogterhunde, og i et helt år forud for 28.september 2015 var der ingen tab af får til ulven.

Svaneskønsang om dagen.

Den smukke, ranke sangsvane med det gule næb kan ligeledes opleves i januar, især på marker med rester af sukkerroer, hvor svanerne samles i store flokke. Sangsvanen har en meget kraftig og klangfuld stemme.

Danmark er for sangsvanerne det vigtigste overvintringsland i Europa, og der er gennem de sidste 25 år sket en tredobling af antallet til omkring 42.000 (tælling fra januar 2015). Næste tælling sker i midten af januar 2016. Den store øgning i sangsvanernes antal skyldes de milde vintre.

Selve ynglebestanden af sangsvaner i Danmark kan dog tælles på én hånd.

Så klæd dig varmt på og kom ud i naturen og oplev det hele!


Ann-Britt Garlov,
bestyrelsesmedlem i DN’s Tønder afd.