Den glemte have i Tønder

Går man ned af stien fra Leos Allé ved den nedlagte jernbane til Tinglev og bag om Leos Plejecenter langs med kanalen og jernbanen, kommer man til lågen ind til Tønder Gymnasiums (den tidligere Statsskoles) Botaniske Have. Ser man godt efter, kan man stadig finde mange eksemplarer af sjældne træer og buske. Men siden et større gartnerteknisk restaureringsprojekt i 1980’erne er haven stort set overladt til sig selv – ukyndige hænder har dog i ny og næ savet rundt i den sjældne botanik!

I 2015 fyldte haven 70 år, idet den blev påbegyndt den 20. sept. 1945. Allerede i 1939 købte Statsskolens rektor Randrup grunden på ca. 3.500 m2 for 50 øre pr. kvadratmeter. I 1945 blev haven tegnet af Hedeselskabet, der også udførte arbejdet. Det var lektor fru Clara Eges fortjeneste, at der i den østlige del blev indrettet en skolebotanisk have med forskellige plantesamfund. Der var bl.a. en lille hede og en sø med ferskvandsflora. I dag er søen desværre udtørret, men her stod indtil sidst i 1980’erne et birketræ med mistelten. Fra slutningen af 1951 udviklede haven sig med mange spændende træarter, idet der ankom pakker med planter fra Arboretet i Hørsholm og Forstbotanisk Have i Charlottenlund.

Tidligere blev haven flittigt brugt af Statsskolens biologilærere og elever; – Her kunne man især fra august til oktober undersøge botanik fra hele verden tæt på skolen. Statsskolens brug af haven gik gradvist tilbage i 1960’erne. Hovedårsagen var især nedlæggelsen af Mellemskolen, ligesom biologiundervisningens faglige indhold de sidste 30 – 40 år har ændret sig således, at der er blevet mindre tid til læren om planter og plantesamfund. – Tønder Gymnasiums biologilærere anvender i dag overhovedet ikke deres egen botaniske have, og kun den for længst pensionerede lektor Bent Valeur er tilbage med erfaringer fra havens ”guldalder”.

Der kan fortælles meget om de sjældne planter, som fandtes og til dels findes, men jeg vil hæfte mig ved en enkelt og fortælle dens spændende historie. - Det handler om vandgranen, Metasequoia glyptostroboides, som man stadig finder i haven.

Nogle unge kinesiske studenter fra Universitetet i Nanking, opdagede en gruppe træer i en fjerntliggende dal i skovene i det centrale Kina ved Yantze floden. Det var en gruppe høje nåletræer (vandgran). Man kendte kun nålene fra fossile fund, og anså planten for uddød for millioner af år siden. Det var noget af en sensation, da de unge botanikstudenter fandt lyslevende eksemplarer af træet i 1947. Man høstede frø af træerne og sendte dem ud til botaniske haver i hele verden. Vores vandgran i skolehaven er en frøplante af de frø, der blev udsendt fra Nanking og sået i Nordsjælland i 1948. Det lille træ blev i 1950 plantet i den skolebotaniske have i Tønder, og er altså en direkte efterkommer af træerne fra Nanking – fantastisk!

Mit håb er, at vi tilnærmelsesvis kan føre haven tilbage til dens tidligere funktion som en lærerig botanisk have, hvor planter kan studeres og nydes, og være en have, hvor man kan nyde roen og fordybe sig. - Gå en tur i haven og find den sjældne vandgran og nogle af de andre spændende planter og fugle i haven. - Jeg ønsker alle et skønt forår.

Hans Tonnesen, naturvejleder
og bestyrelsesmedlem i DN’s Tønder afd.