Kystvandring 2015

Søndag den 7/6-2015 afholdtes årets kystvandring. Arrangørerne var DN Tønder Afdeling, Hjerteforeningen og Foreningen Rømøs Venner. Kystvandringen gik langs Ballummarskens Vaderhavskyst. Turen begyndte i Vesterende Ballum og endte i Møllemuseum ved Misthusum, skråt over for Ballum Slusekro.

Turlederne fortalte om områdets natur og historie. Bl.a. historien bag inddigningen af Ballummarsken under 1. Verdenskrig og bygningen af Rømødæmningen i 1940’erne. Sidstnævnte kan ses i det fjerne nordvest for ruten. Områdets stormflodshistorie m.m. Der var masser af pragtfuld natur undervejs med mulighed for at se mange fugle; herunder bl.a. ørne.

Der var flere turguider med på turen med hver deres speciale (landskab, fugle, natur generelt og historie m.m.). Ved slutstedet bød DN på en forfriskning inden hjemturen ad landevejen.
Vigtigt var det med praktisk fodtøj, regntøj (hvis nødvendigt), kikkert, fotoapparat, varme drikke i termokander og evt. lidt at spise undervejs.

Kystvandring 2014

Søndag den 15. juni gik årets Kystvandring i Tønder Kommune til Rømøs Nordsøkyst. Arrangørerne var Danmarks Naturfredningsforening, Hjerteforeningen samt foreningen Venner af Rømøs Natur. Her kunne man kombinere en dejlig gåtur med frisk luft, lidt motion og få viden om lidt af Danmarks vildeste og smukkeste natur. Igen i år indbød Hjerteforeningen, Danmarks Naturfredningsforening (DN) og foreningen Venner af Rømøs Natur til kystvandring.

Kysterne er Danmarks vildeste natur, og de er enestående i international sammenhæng. Danmarks har ca. 7.300 km kyststrækning, som er et fælles gode, som vi skal værne om. Ved kysterne er naturen og naturkræfterne helt synlig, og kysterne er derfor de mest dynamiske landskabselementer, som vi har. Kystvandringen skal både styrke danskernes lyst til at røre sig og deres kærlighed til og viden om den smukke danske natur. 

Starten gik kl. 13.00 i vest-enden af P-pladsen ved Lakolk Butikscenter ud for købmanden ved indkørslen til Campingpladsen, hvor DN’s Kystvandringsvimpler var opsat. Ruten var ca. 6 km frem og tilbage, og turen afsluttedes ved P-pladsen kl. 16.00. Turen blev guidet undervejs af flere guider, der talte om kystlandskabets dynamik, dyre- og fugleliv og alt hvad man ellers kan støde på i kystzonen. - Undervejs var DN vært for en lille forfriskning.

Kystvandring 2013

Den 2. juni gik årets Kystvandring i Tønder Kommune til Rømøs Vadehavskyst. Arrangørerne var Danmarks Naturfredningsforening, Hjerteforeningen samt foreningen Venner af Rømøs Natur. Her kan du kombinere en dejlig gåtur med frisk luft, lidt motion og få viden om lidt af Danmarks vildeste og smukkeste natur.

Kysterne er Danmarks vildeste natur, og de er enestående i international sammenhæng. Danmarks 7300 km kyststrækning er et fælles gode, som vi skal værne om. Ved kysten er naturen og naturkræfterne helt synlige, og kysterne er derfor de mest dynamiske landskabselementer, som vi har i dag. Tønder Kommunes kyst er særlig speciel, da den udgøres af Vadehavet med tidevand og stormfloder. På Rømøs vestside har vi den brede sandstrand og de høje sandklitter ud mod Nordsøen.

Starten gik kl. 14.00 ved indgangen til strandengen nord for Havneby og var afmærket med DNs kystvandringsflag. Starten var afpasset efter lavvandstidspunktet kl. 14.57. Ruten var en ca. 3 km lang rundtur op langs Vadehavskysten og retur på veje via Lyngvejen, Nørre Frankel og Nordre Havnevej. Ruten startede på en smal fodsti i ”gåsegang” op langs Vadehavskysten. Vigtigt var det med travesko eller lign., desuden kikkert.  

Der var mindst 3 guider med, der undervejs på egnede steder fortalte om turens plante-, fugle- og andet dyreliv. Rømø og marskens landskabsudvikling blev berørt, ligesom de særlige livsvilkår i Vadehavsområdet gennem tiderne og de aktuelle menneskeskabte trusler mod strandengenes fortsatte eksistens omtales. Der var et dejligt sommervejr! – Undervejs blev deltagerne budt på en lille forfriskning.