Foråret er kommet

FORÅR! – Smag lidt på ordet, og lad det langsomt sive ind i dit sind. Allerede nu er dit humør nok forbedret lidt. Vi er i marts, og en lang og vejrmæssigt våd, kold og kedelig vinterperiode ser ud til at være ovre for denne gang. Men Nemesis kan stadig ramme os, så vær ikke for kry! Det er mange gange tidligere sket, at der som et lyn fra en klar himmel er kommet frost med snestorm sidst i marts. Alligevel bobler optimismen hos de fleste af os mennesker; - dagene bliver længere, solen kommer tilbage, så de af os, der har lidt af vinterdepressioner, kan bogstaveligt se lys forude.

Erantis og vintergækker har snart længe knejset med nakkerne i vore haver og anlæg. Træer og buske er ved at få svulmende og bristefærdige knopper. Men naturen har lært af sine tidligere fejltagelser, og planterne benytter denne erfaring til at afvente det helt rigtige tidspunkt, hvor vinteren endeligt har forladt os, før de springer ud. Denne erfaringsmæssige tålmodighed har været planternes livline til at undgå pludselige omslag i vejrliget, der kan være fatale for mange arters fortsatte overlevelse. Derfor venter mange af vore store træer til sidst i april og først i maj, før de første fine og sarte lysegrønne forårsblade folder sig ud.

Trækfuglene vender også tilbage til Tønderområdet. En hel del af trækfuglene har været her hele vinteren, der jo heller ikke denne gang har været så hård og langvarig, at alle trækfugle har fundet det nødvendigt at bruge den store energimængde, som det kræver at flyve længere sydpå, for at undgå frost og sultedød. Vi har haft store stæreflokke i Tøndermarsken hele vinteren, men nu forøges stærebestanden med de mange, der har holdt vinterferie længere mod sydvest. Fænomenet Sort Sol folder sig igen ud i vore vådområder, hvor stærene netop nu samles på de velkendte overnatningssteder, inden de fortsætter videre mod deres sommerresidenser i resten af Danmark og i Sydskandinavien for at danne par, og få nye generationer af stæreunger på vingerne.

På samme måde oplever vi netop nu også enorme flokke af gæs, der har overvintret i vores område. De laver flyveøvelser for ungfuglenes skyld, inden de i foråret sætter næbene endeligt mod nord for at genindtage Nordskandinaviens og Ruslands tundraområder, hvor deres unger kan svælge i astronomiske mængder af myg og myggelarver.

Og hvad så med os mennesker? - Vi mærker heldigvis også foråret boble i os, da vi som art er drevet af de samme evige længsler og gentagelser for livets genopståen, som alle andre levende væsener, der er underlagt vore klimatiske betingelser. Især foråret er forelskelsernes tid, selv om vi mennesker evner at blive forelskede på alle årstider. Tænk bare på digterne og malerne, som altid har været inspireret af forårets komme. Italieneren Antonio Vivaldi (1678-1741), der bl.a. var musiklærer på en katolsk skole for forældreløse piger, lod sin umulige forelskelse til en af skolens elever komme til udtryk gennem sine vidunderlige kompositioner. I hans ”De fire Årstider” mærkes det tydeligst i den første del ”Foråret”, der er et sandt festfyrværkeri af følelsesudbrud. Og prøv selv at kigge i Højskolesangbogen; - den bugner af forårssange, som man ikke kan undgå at nynne med på. Vi går årets bedste tid i møde, så brug den rigtigt. Tag din kæreste i hånden og kom ud i naturen og oplev det hele; - det venter bare på dig!


Søren Eller, naturgeograf og
formand for DN’s Tønder afdeling.