Dyrespor

Så kom den endelig; - sneen altså! Og så er det hyggeligt at gå tur i skoven eller parken og se på alle sporene i sneen. Selvfølgelig ser man mest menneskespor og hundespor, men er man opmærksom, så er der også gode muligheder for at se spor fra vilde dyr, f.eks. ræv og hare. Haren er meget nem at kende fordi den sætter den ene forpote foran den anden, men begge bagpoter på linje foran forpoterne, så den løber eller hopper den modsatte vej, end man lige skulle tro. Rævens spor kan ligne en mellemstor hunds spor, men med lidt øvelse og måske et kig på internettet, er det alligevel muligt at forskel.

Der er mange rådyr i vores natur, men her om vinteren er det mere svært for dem at finde føde. Derfor kommer de sommetider helt ind i haverne for at spise. Rådyr er glade for roser og rester på jorden ved foderbrættet, så det er gode steder at kigge efter spor fra dem. Ude i naturen er det nemt at finde rådyrspor, og især i moser kan man også være heldig at se spor fra krondyr.

Fuglene sætter mange aftryk i sneen, og det er sjovt at se hvor forskellige deres fødders størrelse er. Men husk at sporene bliver større i tøsne, så man kan blive narret. På fuglenes spor kan man se, om det er en fugl der hopper af sted som en gråspurv, eller går som en due. Små fugle hopper ofte og større fugle går som regel. Solsort og stær er næsten lige store, men den ene hopper mest og den anden går næsten altid, når den søger føde på jorden. Prøv at se efter næste gang du ser en solsort. Hvis der ikke er sne, så er det fint at kigge efter spor på kanten af mudrede vandpytter og på stier uden græsdække.

Når man snakker om dyrespor, tænker man ofte på fodspor, men der er også mange andre slags spor man kan finde. De fleste har nok hørt om et spætteværksted, det er en grenkløft, hvor flagspætten kiler en kogle fast og hakker frøene ud. Hvis en flagspætte finder et godt sted, kan der ligge hundredvis af kogler under træet. Hvis en spætte har pillet frøene ud af en kogle, så er der stadig skælrester på, mens mus og egern gnaver skællene af koglen, for at få frøene fri. Hvis du finder en kogle der mangler alle skællene undtagen dem i spidsen, kan du se om det er en mus eller et egern. Musen bider skællet af i mange små fine bid, mens et egern, som er større og stærkere, kan flå skællene af en kogle. Kogleresten fra en mus er altså fint gnavet, mens den fra et egern er mere flosset.

Der er masser af spor efter dyr og fugle ude i naturen, så tag varmt tøj på og kom af sted med hele familien, og hvis I er heldige ser I både dyrene og deres spor. – Rigtig god tur!

Jan Ravnborg,
Bestyrelsesmedlem af DN's Tønder afdeling