Sort Sol

I Tønder-området optræder der hvert år ved månedsskiftet september-oktober det helt særegne og meget spektakulære naturfænomen af international klasse - SORT SOL – som i dag er blevet et landskendt begreb.

Det er stærenes årlige efterårsvandring, som dog ikke hører til de længste i fugleverdenen, men til gengæld er blandt de antalsmæssige største, hvor der i vores lokalområde kan tælles flokke på op til 1 mio. individer af gangen. Det er stærenes årlige tilbagevendende vandring eller migration. Om foråret mod yngleområderne med stor fødekapacitet i sommermånederne, og om efteråret en flugt fra vinterkulde, mørke og død.

Det er marskområdernes held, at de ligger optimalt i forhold til trækruterne for både de danske, de norske og de sydsvenske stærebestande, og at de kan tilbyde uanede fødemuligheder til optankning af energiressourcer til den forestående massemigration af fugle.

Stærene ankommer her i efteråret fra hele det sydskandinaviske område til sydvest Danmark, hvor de benytter et par uger til at blive opfedet med energi nok til i et stræk at flyve 800 – 1000 km mod sydvest til Holland-Belgien, hvor de normalt opholder sig om vinteren. I dagtimerne ses de i tusindvis på græsfennerne i de ydre koge, hvor de ældre stære hjælper græsmarkerne ved at æde kilovis af stankelbenlarver og gåsebillelarver, som er særligt energirige. De unge stære, som endnu ikke har tillært sig denne teknik, ses i småflokke rundt omkring i hegn og haver, hvor de mæsker sig med årets bærhøst. Bærrene er ofte gået i gæring og indeholder alkohol, men stærene har gennem årtusinder udviklet en evne til at nedbryde alkohol op til 16 gange bedre end mennesket.

Om aftenen søger stærene i større eller mindre flokke til vådområdernes store tagrørsskove for at overnatte kollektivt i hundredtusindvis. Den tætte fuglebestand i rørskoven er et værn mod angreb fra især de mange rovfugle, der har stæresteg på menuen. Det drejer sig om rørhøge og duehøge, men i den senere tid også om enkelte fiske- og kongeørne, der heller ikke går af vejen for en forret af stær. Det er under angreb af disse fjender, at stærene i panik går på vingerne og udfører deres fantastiske og smukke luftballet for at undgå at blive aftensmad. De enorme stæreflokke undviger simultant, så fuglene bølger rundt i luften som én organisme, der kan minde om nordlys, der bølger over nattehimlen.

Når nattefrosten indfinder sig begynder stærene at trække sydvest på, og pludselig en morgen er de fleste væk. Gennem de senere år er den normale danske vinter vendt tilbage, men forinden var der en årrække på 10-15 år, hvor børnene voksede op uden at kende sne fra andet end skiferier til Norge eller Alperne. I denne periode overvintrede der ganske mange stære i vores område, men vintrenes tilbagekomst har fået flere af dem til igen at tage sydpå i den koldeste tid.

Fænomenet SORT SOL er altså en art specifik migrationscyklus, der kan sammenlignes med

gnuernes årlige vandringer på Østafrikas savanner eller den nordamerikanske vildren caribou’ens årlige vandringer i Canadas og Alaskas tundraområder. – Gå ud en efterårsaften og oplev det, og bliv et lykkeligere menneske!

 

Søren Eller, naturgeograf

Danmarks Naturfredningsforenings Tønder afd.