Kulturmiljøet

Begreberne natur, naturmiljø og miljø er kendt af alle. Mindre kendt er begrebet kulturmiljø. Hvad dækker det begreb så over?

Kulturmiljø er en samlebetegnelse for samspillet mellem vores kulturarv og vores naturmiljø. Det er kort sagt det hele i en sammenhæng. Det kan være et bymiljø med både huse, gader, pladser, veje, alléer og parker. Det kan være et landsbymiljø med huse, gårde, kirker, småveje og gadekær. Endelig kan det også være et helt landskab med marker, markskel, skove, gårde, slotte og veje.

Vi elsker alle vort land, men hvad er det for et land vi vil have? Er det noget, der ligner noget fra gamle dage, eller er det noget der kun er nyt og moderne? Eller er vi bare fuldstændigt ligeglade med hvordan det hele ser ud? Roder det hele bare rundt i en pærevælling?

Den moderne tids industrisamfund og den stigende velstand har skabt en hel ny dagsorden for, hvordan vi ser på vores omgivelser. I gamle dage blev omgivelserne fuldstændig bestemt af begrænsede naturbyggematerialer og århundreders ufravigelige håndværkstraditioner. Nu kan vi lave alt af alt muligt. Det giver frihed, men også et ansvar for at forvalte friheden ordentligt.

Vi må tage stilling til, hvordan det hele kan se nogenlunde ordentligt ud. Den gode smag er mange forskellige ting. Derfor er det en rigtig god ide at anbringe de forskellige former for god smag forskellige steder, og ikke rode det hele sammen. Nye moderne boliger bør ligge i boligkvarterer til det særlige formål. Moderne virksomheder bør ligge i industrikvarterer. Ældre boliger fra forskellige tidsaldre ligger allerede nu i klynger i særlige bykvarterer og i bycentrene, og dem bør vi værne om.

Kulturmiljø handler altså om at få ryddet op i landskabet, landsbyerne og byerne, at få sorteret de forskellige huse, veje osv. Det handler således ikke kun om at redde de enkelte gamle huse, men også om at skabe harmoni i hele det omgivende miljø. Når man bygger nyt i en gammel bygningsmasse, så skal det nye helst tillempes den gamle bygningsmasse. Og bygger man nyt i moderne stil, så handler det om i det mindste at sikre en god og anstændig arkitektur.

I Tønder kommune har vi masser af kulturmiljøer. Vi har smukke gamle bymiljøer i Tønder, Møgeltønder og Løgumkloster. Vi har smukke gamle landsbyer i f.eks. Ubjerg, Rudbøl, Sdr. Sejerslev, Hjerpsted, Vesterende Ballum, Rejsby, Bovlund og Hostrup. Vi har fine landskaber i hele marsken og på Rømø, desuden også i ådalene langs f.eks. Vidåen, Arnå, Grønå, Brede Å og Brøns Å. Dertil kommer smukke kuperede landskaber ved f.eks. Løgumbjerge og omkring Toftlund. Vi har smuk natur både omkring Vadehavet og i alle vores smukke skove og moser.

Til sammen er alle disse kulturmiljøer et produkt af både naturen og af mennesker. Kulturmiljøerne appellerer til vores følelser og til vores måde at tænke på. De fortæller rigtig meget om vores historie, og om hvem vi egentlig er i Tønder kommune. Smukke kulturmiljøer gør os stolte af vores kommune og egn, og også turisterne elsker dem og besøger dem gerne. Derfor er kulturmiljøet så utroligt vigtigt for os alle sammen i Tønder kommune.

 

Henrik Møller, historiker

bestyrelsesmedlem i DN's Tønder afd.