I for–BI–farten

Efter en laaang, trist og grå ikke-vinter venter vi alle på forårstegn. Vintergækker, krokus og andre løgplanter stikker næsen frem allerede i februar, og der kan være/og var, få dejlige solskinsdage, hvor der i læ var 10-12 grader. Stod i min baghave og nød de første stråler, og så de første bier uden for mine tre stader. Juhu, der er liv i dem alle. Det er altid med spænding man venter på, om de har overlevet vinteren.

Desværre viste det sig, at et af staderne kun indeholdt nogle få bier, der sad i en lille klynge og forsøgte at holde varmen. Foder havde de rigeligt af, så dødsårsagen var en anden. Død dronning, for få indvintringsbier, så de ikke kunne holde varmen, eller sygdom? Vi aflivede de sidste i tilfælde af sygdom i stadet. Dette stade var på forhånd handikappet, idet der flere gange sidste år forsvandt en sværm. Dronningestammen fra dette stade vil gerne føjte, der laves nye dronningeceller, der kommer en eller flere nye dronninger, den gamle dronning tager en del af ”hoffet” med sig og flyver ud. Evt. kan flere af de nye også tage en sværm med, og efterhånden bliver der for få bier tilbage til at varetage stadet. Når dronningen vil sværme lægger hun ikke æg. Den/de nye dronninger skal først flyve ud og finde droner at parre sig med på en droneplads, så det tager adskillige uger, inden der lægges æg igen. Der har muligvis været så få bier tilbage, at de ikke har nået et acceptabelt antal, der kunne opretholde boet vinteren over. Bierne opretholder ca. 33 grader i stadet sommer som vinter. De svirrer med vingerne og producerer varme, eller de sidder om sommeren uden for og laver ”gennemtræk”.

Nu i april har bierne og dronningen meget travlt. Der ligger til stadighed døde bier ude foran flyvesprækken. Det er vinterbierne, der dør nu efter vel udført gerning, slidt op som de er, og nu skal der produceres en ny besætning, der skal tage sig af alt det, der skal ske i løbet af foråret. Derfor må vi håbe, at foråret bliver lunt og tørt, idet der virkelig skal samles pollen i mængder til opfodring af det nye yngel, så stadet kan blive stærkt.

Alle ved, at uden bier ville meget være anderledes. Ingen frugt, ingen bær, ingen honning, ingen raps eller sennepsmarker. Få blomster. Men i de senere år er antallet af både vilde og tamme bier samt humlebier svundet ind af mange årsager; en af dem er, at de sulter. Markerne dyrkes med korn, majs og græs. Set fra en bis synspunkt er det Sahara om igen. Alle græsser har vindbestøvning, derfor hverken nektar eller ret meget pollen. Bier elsker mælkebøtter, kløver og mange forskellige vilde blomster. Men markerne bliver sprøjtet for ”ukrudt” = vilde blomster. Maden forsvinder, når raps- og kløverblomstring er ovre. Ret beset har bierne det nok bedre inde i byerne, især hvis man ikke er alt for nærtagende for over for ukrudt. Så, kære læser, lad dit ukrudt delvis stå og lad mælkebøtterne blive i græsset til de er afblomstret, nyd honningen og se på biernes adfærd…

Det er dybt fascinerende at betragte biers adfærd på tæt hold. Bier stikker ikke, hvis man er stille og rolig og ikke stresser dem. Man kan stå meget tæt og iagttage dem, når de f.eks. drikker eller samler nektar. Bier skal f.eks. bruge meget vand. De fleste biavlere har en balje eller trug med vand stående, ofte med lecakugler i, som bierne kan sidde på for at suge vand, ellers ville de drukne, da de ikke kan svømme. Kigger man på dem mens de drikker, kan man se deres lille snabel nede i vandet, mens deres bagkrop pumper frem og tilbage for at opsuge vand. Bier er sociale individer, og det oplevede jeg engang, da jeg havde vinterfodret med sukkervand. Jeg satte foderspanden på en plade, som der så løb en lille smule sukkervand ud på. Bierne lugtede det straks, og snart sad de i 2 pæne rækker og sugede. En enkelt bi landede uheldigt midt i sukkervandet og blev helt indsmurt. Jeg gelejdede kræet ud til siden, og pludselig sad der 4 bier og rensede staklen.

Så glæd jer hver gang I ser en bi. Pas på den og husk, at bier kun stikker for at forsvare sig selv og boet.

Ulla Østerberg, biolog og hobby-biavler samt
medlem af bestyrelsen i DN’s Tønder afd.