Mange af opgaverne i afdelingen er at holde øje med naturen i kommunen. Det gøres bl.a. ved at læse kommune- og lokalplaner og forsøge at sikre, at der tages hensyn til naturen i planprocessen.