Der er utroligt mange muligheder for at tage på tur på egen hånd i Tønder kommune. Både til bens, til cykel og i bil eller bus. Nedenfor ser du et udpluk af ruter:


Tønderstierne dækker Tønder by og det nærmeste opland, bl.a. Soldaterskoven og Nørresø.

Naturstyrelsens Ud i Naturen side viser samtlige naturområder og rutemuligheder.

Friluftskort for Tønder kommune

Vestkystruten

Vadehavsruten i Nationalparkbussen

Drivvejen via Kyst-til-kyst. Drivvejen er den gamle vestlige oksevej ned gennem Jylland.

Drivvejen via Dansk Vandrelaug. 

Markmandsstien i Ballummarsken ud til markmandshuset.

Sølsted Mose rummer store naturoplevelser. Mosen er netop blevet naturgenoprettet.

Vælg Hundeskovene, hvis du har hund med.

Draved skov rummer på enestående naturoplevelser.

Grænseruten giver dig indsigt i den dansk/tyske landegrænse.